ГОЛДИРЕН ДОО

Производство на челични конструкции, настрешници, ковано железо, урбана опрема, транспорт и услуги.

Побарај понуда

Производство на челични конструкции, настрешници, ковано железо, урбана опрема, транспорт и услуги.

Од идеја до реализација, на сите видови браварски работи, челични конструкции, завршни работи во градежништвото, со високо професионален и стручен кадар.

КЛИЕНТИ